Voorbereiden van de vergadering van het bestuursorgaan van de overdragende SVK-welzijnsvereniging en de verkrijgende maatschappij

Op de bestuursorganen van de betrokken entiteiten moet u het voorstel van overdracht voorleggen.

 

Bij een overdracht om niet, moet op het bestuursorgaan van de overdragende welzijnsvereniging ook een staat van activa en passiva voorgelegd worden.