Patrimonium - definitieve overdracht vermogensrechten