(Tweede) Raad van bestuur van de verkrijgende maatschappij

De beslissing tot overdracht van algemeenheid in de verkrijgende maatschappij wordt niet genomen door de algemene vergadering maar wel door het bestuursorgaan.

 

U nodigt uw bestuursorgaan uit voor de vergadering, binnen de termijn voorzien in uw statuten en/of uw intern reglement. Als de statuten en/of het intern reglement geen oproepingstermijn vermelden, raden wij aan uw bestuursorgaan minstens één week voor de vergadering uit te nodigen.

 

U plant de vergadering best vlak nadat de algemene vergadering van de overdragende welzijnsvereniging de overdracht van algemeenheid heeft goedgekeurd. U stuurt de uitnodiging ook naar de toezichthouder.

 

Als de verkrijgende maatschappij eveneens haar statuten zou wensen te wijzigen in het kader van de overname van de algemeenheid en eventueel erkend wenst te worden als of te worden omgezet tot woonmaatschappij, zal ook een buitengewone algemene vergadering van de verkrijgende maatschappij dienen te worden georganiseerd in aanwezigheid van een notaris, met nalevering van de toepasselijke formaliteiten en verslagplichten die daar eventueel aan gekoppeld zijn.