Informeer tijdig de toezichthouder

U informeert de toezichthouder, zoals bij elke vergadering van het bestuursorgaan of de algemene vergadering. Dit doet u best meteen op de dag dat de algemene vergadering plaatsvond. Zo vangt de termijn voor de schorsings- en vernietigingsbevoegdheid van de toezichthouder meteen aan.