Staat van activa en passiva

Bij een overdracht van algemeenheid om niet, voorziet het SVK in een tussentijdse staat van activa en passiva van het SVK dat niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering van het SVK die over het voorstel van overdracht moet besluiten, is afgesloten. De activa en passiva worden hierbij gewaardeerd tegen de werkelijke waarde.

 

Deze staat van activa en passiva wordt aan het voorstel van overdracht gevoegd.