Andere actoren dan SHM's en SVK's

Naast de SHM’s en SVK’s verhuren ook de VMSW, het VWF en lokale besturen (gemeenten en OCMW’s) sociale huurwoningen. Door de doelstelling om tegen 1 januari 2023 per gemeente nog maar één sociale woonactor te hebben die daar actief is, is het aangewezen om ook die sociale huurwoningen bij de woonmaatschappij onder te brengen.

 

Gemeenten en OCMW’s krijgen geen SSI- en FS3-financiering voor gunningen vanaf 1 januari 2023. Maar ze worden niet verplicht om de onroerende goederen voor de sociale huisvesting over te dragen aan een woonmaatschappij.

 

Daartegenover staat dat een woonmaatschappij wel verplicht is om de rechten op sociaal woonpatrimonium die deze actoren haar aanbieden over te nemen.

Veelgestelde vragen

Tellen woningen die lokale besturen in beheer geven aan de woonmaatschappij mee voor de schaalgrootte van minimaal 1000 woningen?

 

Valt Vlabinvest ook onder de evolutie naar woonmaatschappijen of niet?