Fiscale gunsttarieven

Woonmaatschappijen genieten dezelfde fiscale gunsttarieven als de voorheen erkende woonorganisaties voor onroerende voorheffing, erfbelasting, schenkbelasting en verkooprecht.

 

Een specifieke regel is het verlaagde tarief van de onroerende voorheffing (2,4% in plaats van 3,97%) dat eigenaars van woningen genieten die aan een sociaal verhuurkantoor worden verhuurd. De lokale besturen ontvangen momenteel een compensatie voor dit verlaagde tarief (het verlaagde tarief betekent voor de lokale besturen een derving van inkomsten, waarvoor zij compensatie ontvangen van het Vlaamse Gewest). De Vlaamse overheid zal de decretale bepaling voor compensatie aanpassen zodat de lokale besturen deze compensatie behouden.