Algemene vergadering

Algemeen

De algemene vergadering van aandeelhouders moet minstens één keer per jaar samenkomen. Ze doet dit in de gemeente, op de dag en het uur dat de statuten bepalen.

 

Hierbij moet u er wel rekening mee houden dat u de jaarvergadering ter goedkeuring van de jaarrekening in elk geval binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar moet houden.

 

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen. Deze oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Stemmen

De gemeenten en OCMW’s die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen en die aandeelhouder zijn van de woonmaatschappij moeten samen altijd over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen beschikken. Dit wil zeggen minstens 50% + 1 stem. U leest hierover meer bij de stemrechtverdeling.

Verbod op verstrenging

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen legt aanwezigheids- en meerderheidsvereisten op voor bepaalde beslissingen van de algemene vergadering. Het is verboden om die vereisten te verstrengen. Afspraken die van dit verbod afwijken, zijn nietig.

Veelgestelde vragen

Wat gaat er gebeuren met de besturen en de directeursfunctie na de fusie?