Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de woonmaatschappij, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een door het bestuursorgaan aangestelde directeur of aan een orgaan van dagelijks bestuur dat uit meerdere personen bestaat, waaronder de door het bestuursorgaan aangestelde directeur. In het orgaan van dagelijks bestuur zetelen naast de directeur ten hoogste twee leden van het bestuursorgaan. In afwijking hiervan zetelen naast de directeur ten hoogste vier leden van het bestuursorgaan in het orgaan van dagelijks bestuur, als de woonmaatschappij minstens 5000 sociale huurwoningen in beheer heeft of een werkingsgebied heeft dat minstens het grondgebied van vijftien gemeenten omvat. Dit is vergelijkbaar met het directiecomité zoals het bestaat in meerdere SHM’s. Als het dagelijks bestuur uit meerdere personen bestaat, dan moeten zij als college handelen.

 

Het aantal bezoldigde mandaten in dit dagelijks bestuur in aanvulling op het bestuursorgaan is beperkt tot twee. In woonmaatschappijen met een werkingsgebied vanaf 15 gemeenten of 5.000 woningen in beheer kan het dagelijks bestuur maximaal vier bezoldigde mandaten tellen.

 

Enkel leden van het bestuursorgaan kunnen een bezoldigd mandaat in het dagelijks bestuur opnemen. Daarnaast kan er ook een niet beperkt aantal niet-bestuursleden zetelen, op voorwaarde dat zij hiervoor geen vergoeding ontvangen.

 

Het orgaan van dagelijks bestuur kan met andere woorden niet alleen bestaan uit bestuurders en de directeur. U kunt het orgaan van dagelijks bestuur ook aanvullen met andere personeelsleden of externen. Zij kunnen geen bijkomende vergoeding krijgen voor hun werk in dit dagelijks bestuur.

 

Het bestuursorgaan kan ook andere taken dan enkel het dagelijks bestuur delegeren aan het orgaan van dagelijks bestuur. Hierdoor kan het orgaan van dagelijks bestuur nagenoeg alle taken van het nu in sommige SHM’s bestaande directiecomité uitvoeren als zij dat willen.

 

Deze bepaling is een verduidelijking op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het dagelijks bestuur gedefinieerd wordt als de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, dan wel de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Veelgestelde vragen

Welke mogelijkheden biedt het decreet om de vertegenwoordiging van de lokale besturen te garanderen binnen de werking van de woonmaatschappij?