Aandelen

De woonmaatschappij kan enkel aandelen met stemrecht uitgeven. Het is dus niet mogelijk om bv. obligaties, winstbewijzen of aandelen zonder stemrecht uit te geven. Hieruit volgt ook dat de woonmaatschappij geen andere effecten dan aandelen mag uitgeven aan private actoren, tenzij aan diegenen die al in de aandeelhoudersstructuren van een van de bij de herstructurering betrokken rechtspersonen zaten.