Overdrachten

De bevoegde woonmaatschappij moet de onroerende goederen bedoeld voor sociale huisvesting overnemen. Hiermee willen we vermijden dat het sociaal woonpatrimonium zou inkrimpen of dat de rechten van de sociale huurders (of kopers) in het gedrang zouden komen.

 

Er zijn daarom twee verplichtingen:

 1. De woonmaatschappij moet zo snel mogelijk minstens het beheer van deze onroerende goederen binnen haar werkingsgebied, verwerven van SHM’s, SVK’s, andere woonmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds. Beheer betekent alle daden en handelingen die nuttig en nodig zijn voor het behoud en de goede werking van een vermogen.

   

  Uiterlijk op 1 januari 2028 moet de woonmaatschappij alle rechten van die onroerende goederen verwerven van de SHM’s, SVK’s, andere woonmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds. De woonmaatschappij moet dus alle rechten die SHM’s, SVK’s, andere woonmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds hebben over onroerende goederen binnen haar werkingsgebied en die geschikt zijn voor sociale huisvesting, op uiterlijk 1 januari 2028 overnemen.

   

  De bevoegde maatschappij moet het eigendomsrecht overnemen als deze actoren eigenaar zijn van dergelijk onroerend goed. Als deze actoren geen eigendomsrecht hebben, maar wel een erfpacht- of opstalrecht, moet de bevoegde woonmaatschappij dat erfpacht- of opstalrecht overnemen.

   

 2. De woonmaatschappij moet zo snel mogelijk minstens het beheer van deze onroerende goederen buiten haar werkingsgebied, overdragen aan de woonmaatschappijen die erkend zijn voor het werkingsgebied waar de onroerende goederen liggen.

   

  Uiterlijk op 1 januari 2028 moet de woonmaatschappij alle rechten van die onroerende goederen overdragen aan de woonmaatschappijen die erkend zijn voor het werkingsgebied waar de onroerende goederen liggen. De woonmaatschappij moet dus alle rechten die ze heeft over onroerende goederen buiten haar werkingsgebied en die geschikt zijn voor sociale huisvesting, op uiterlijk 1 januari 2028 overdragen.

   

  De woonmaatschappij moet het eigendomsrecht overdragen aan de bevoegde woonmaatschappij als zij eigenaar is van dergelijk onroerend goed buiten haar werkingsgebied. Als de woonmaatschappij geen eigendomsrecht heeft, maar wel een erfpacht- of opstalrecht, moet ze dat erfpacht- of opstalrecht overdragen aan de bevoegde woonmaatschappij.

Deze regeling is het gevolg van de territoriaal afgebakende werkingsgebieden van de woonmaatschappijen.

 

Voor de beperkte periode dat SHM’s en SVK’s nog erkend zullen zijn, behouden zij hun ondernemingsvrijheid zoals die geregeld is door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en de overgangsbepalingen van het decreet. Binnen dat kader kunnen SHM’s en SVK’s hun rechten overdragen, fuseren, splitsen, ... Na de in het decreet vooropgestelde einddatum voor hun omschakeling, verliezen SHM’s en SVK’s hun erkenning, en zal de Vlaamse Regering over de vereffening ervan waken, of zal de VMSW in hun rechten en verplichtingen treden.

 

Gemeenten en OCMW’s worden uitgesloten van SSI- en FS3-financiering voor gunningen vanaf 1 januari 2023, maar zij worden niet verplicht om de onroerende goederen die geschikt zijn voor de sociale huisvesting over te dragen aan een woonmaatschappij. De woonmaatschappij is daarentegen wel verplicht om de rechten op sociaal woonpatrimonium die in haar werkingsgebied liggen en die de gemeenten en OCMW’s haar aanbieden, over te nemen.

Veelgestelde vragen

Als lokale besturen de eigendom van hun sociale huurwoningen niet overdragen naar een woonmaatschappij, moeten zij die woningen wel minstens in ‘beheer’ geven aan een woonmaatschappij?

 

Wat gebeurt er met lopende renovaties?

 

Wat gebeurt er met uitstaande leningen bij de vorming van de woonmaatschappij?

 

Gemeenten en OCMW’s zullen geen beroep meer kunnen doen op FS3 en SSI-financiering voor projecten die vanaf 1 januari 2023 gegund worden. Gelden deze bepalingen dan ook voor de Woon- en Zorgbedrijven die nu sociale huurwoningen verhuren?

 

Als lokale besturen hun sociale huurwoningen behouden, zijn er dan vanaf 1 januari 2023 financiële en/of fiscale nadelige gevolgen bij het beheer, de verhuur, de renovatie en/of vervangingsbouw van deze woningen?