Werkingsgebiedoverschrijdende activiteiten

Een erkende woonmaatschappij, mag vanaf haar erkenning geen nieuwe activiteiten meer ontwikkelen buiten haar werkingsgebied .

 

De verplichting om al haar activiteiten die dateerden van vóór de omzetting naar een woonmaatschappij ook te beperken tot haar werkingsgebied, dient gerealiseerd te zijn vanaf 1 januari 2028. Dit geeft de woonmaatschappij de tijd om de nodige overdrachten van patrimonium te organiseren voor eventuele onroerende goederen die buiten haar werkingsgebied liggen.