Opdrachten

De woonmaatschappij heeft als hoofddoel in het algemeen belang bij te dragen aan het recht op menswaardig wonen en de uitvoering van het Vlaamse woonbeleid. Een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel nastreven, is ondergeschikt en wordt in de modelstatuten en erkenningsvoorwaarden uitdrukkelijk begrensd. De woonmaatschappijen zijn dan ook de bevoorrechte uitvoerders van de missie van het Vlaamse woonbeleid voor de realisatie van het sociaal woonaanbod .

 

De woonmaatschappij voert binnen haar werkingsgebied de volgende opdrachten uit:

 1. het verbeteren van de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, vooral de meest behoeftige onder hen, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;

   

 2. het bijdragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen;

   

 3. het verwerven van gronden en panden voor de realisatie van sociale woonprojecten en het ter beschikking stellen van sociale kavels;

   

 4. het huren of in erfpacht nemen van woningen of kamers op de private huurmarkt om kwaliteitsvolle woningen of kamers te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden tegen een redelijke huurprijs en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid;

   

 5. het begeleiden van sociale huurders om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder;

   

 6. het verruimen van het sociaal woonaanbod door de kandidaat-verhuurders en de verhuurders te begeleiden en te ondersteunen om de woningkwaliteit te verzekeren conform de normen, vermeld in artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen van 2021 en

   

 7. het samenwerken en overleggen met lokale besturen en woon- en welzijnsactoren, en, indien wenselijk, het nemen van initiatieven om samenwerkingsverbanden op te zetten.

De woonmaatschappij draagt daarnaast bij aan het bereiken van het bindend sociaal objectief van de gemeenten in de werkingsgebieden waarvoor ze erkend is. Hiervan kan ze afwijken als ze aantoont dat er externe factoren zijn die verantwoorden waarom ze het objectief niet bereikt. Het prestatiehandboek omvat de methodologie en de criteria aan de hand waarvan wordt beoordeeld of de woonmaatschappij in voldoende mate bijdraagt aan het bereiken van het bindend sociaal objectief van de gemeenten in het werkingsgebied waarvoor ze erkend is.

 

Verder moet de woonmaatschappij voldoende actief zijn in alle gemeenten die behoren tot haar werkingsgebied.

Veelgestelde vragen

Hoe blijft de SVK-werking en -subsidiƫring behouden in de woonmaatschappij?

 

Wat gebeurt er met de koopmaatschappijen? Moeten zij ook opgaan in de woonmaatschappijen?