Regelgeving

Het decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen (dat o.a. wijzigingen aanbrengt in de Vlaamse Codex Wonen van 2021) werd op 10 september 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet trad voor het grootste deel in werking op 20 september 2021 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad). Enkele bepalingen treden pas in werking vanaf 2022 of 2023.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen (dat o.a. wijzigingen aanbrengt in het Besluit van de Vlaamse Codex Wonen van 2021) werd op 15 april 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit trad voor het grootste deel in werking op 25 april 2022 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

 

Op 10 november 2022 keurde de Vlaamse Regering het reparatiebesluit - d.i. het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2022 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsveld Wonen en tot wijziging van verschillende besluiten over wonen - definitief goed. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 november 2022 en trad in werking op 3 december 2022.

Overgangsbepalingen

We maken een onderscheid tussen de bepalingen die gelden voor nieuw opgerichte woonmaatschappen en de bepalingen die gelden voor SHM’s die zich omzetten naar een woonmaatschappij. Voor die laatste situatie voorzien het decreet en het uitvoeringsbesluit overgangsbepalingen.