Referentieregio's en werkingsgebieden

Op 12 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering 17 referentieregio’s definitief goed.

 

Deze regio’s zijn het afstemmingsniveau voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking. De definitieve afbakening van de referentieregio’s is voor de lokale besturen het startpunt om hun samenwerkingsverbanden af te stemmen qua werkingsgebied.

 

Voor de woonmaatschappijen heeft de Vlaamse Regering beslist dat deze moeten samenvallen met een referentieregio of er binnen vallen. Een tijdelijk uitstel of definitieve afwijking voor een specifiek samenwerkingsverband kan enkel als een gemotiveerd voorstel wordt ingediend dat de Vlaamse Regering goedkeurt. Dergelijke afwijkingen zullen slechts uitzonderlijk worden toegestaan.