Personeelszaken

Bij een overdracht van bedrijfstak aan een bestaande maatschappij bent u als SHM verplicht om uw personeelsleden, bevoegde instanties en derden te informeren en documenten te bezorgen over de automatische overdracht van de arbeidsovereenkomsten verbonden aan de overgedragen bedrijfstak..

 

U leest hieronder welke personen en organisaties u best tijdig informeert.

 

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen of HUURpunt via info@vvh.be en info@huurpunt.be.

Veelgestelde vragen

De vorming van de woonmaatschappijen brengt heel wat onzekerheden mee voor de personeelsleden. Hoe wordt daarmee omgegaan?