Een nieuw bestuursorgaan samenstellen

Bij een fusie door overneming wordt de samenstelling van het bestuursorgaan van de fusiemaatschappij vaak gewijzigd. Houd er daarbij rekening mee dat de interne besluitvorming bij de aandeelhouders (gemeenten, OCMW’s, provinciebesturen, …) om een kandidaat-bestuurder voor het nieuwe bestuursorgaan voor te dragen, tijd vraagt.

 

Houd er ook rekening mee dat er specifieke regels gelden over de samenstelling van het bestuursorgaan. Die regels verschillen naargelang de fusiemaatschappij een SHM of een woonmaatschappij is.

De fusiemaatschappij is een SHM

Het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals dat blijft gelden voor SHM’s, bevat specifieke regels over de samenstelling van het bestuursorgaan. U vindt deze regels o.m. terug in artikel 4.36 §1 al.2, 15° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals van toepassing op SHM’s (aantal bestuursleden, samenstelling en in artikel 4.97, derde lid Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals van toepassing op SHM’s (ervaring en opleiding). U leest hier meer over in de rondzendbrief van Wonen-Vlaanderen van 24 februari 2015.

 

De fusiemaatschappij kan na de fusie wel tijdelijk meer bestuurders hebben dan is toegelaten. Voor fusies tussen SHM’s vindt u de overgangsregeling terug in artikel 4.36, §3 Vlaams Codex Wonen van 2021, zoals van toepassing op SHM’s. Specifiek m.b.t. fusies tussen SHM’s met het oog op de oprichting van een woonmaatschappij bevat artikel 4.39/5, §8 Vlaamse Codex Wonen van 2021 een vergelijkbare overgangsregeling.

 

Maakt de fusiemaatschappij van een van deze overgangsregelingen gebruik, dan mag zij na de aanstelling van het eerste bestuursorgaan geen nieuwe bestuursleden aanstellen of bestuursmandaten verlengen zolang hun aantal te hoog is. Wordt de fusiemaatschappij uiteindelijk als woonmaatschappij erkend, dan loopt deze overgangsregeling ten laatste zes maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 af. Dat is namelijk de datum waarop de mandaten van alle zetelende bestuurders van een als woonmaatschappij erkende SHM een einde nemen.

De fusiemaatschappij is een woonmaatschappij

De Vlaamse Codex Wonen van 2021 bevat in artikel 4:39/5 een aantal specifieke regels over de samenstelling van het bestuursorgaan. In het algemeen deel over de woonmaatschappijen leest u hier meer over.

 

De fusiemaatschappij kan na de fusie wel tijdelijk meer bestuurders hebben dan is toegelaten. U vindt de overgangsregeling terug in artikel 4.39/5, §8 Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Specifiek m.b.t. fusies tussen SHM’s met het oog op de oprichting van een woonmaatschappij bevat artikel 4.39/5, §8 Vlaamse Codex Wonen van 2021 een vergelijkbare overgangsregeling.

 

Maakt de fusiemaatschappij van deze overgangsregeling gebruik, dan mag zij na de aanstelling van het eerste bestuursorgaan geen nieuwe bestuursleden aanstellen of bestuursmandaten verlengen zolang hun aantal te hoog is. Gaat het om een woonmaatschappij die de rechtspersoonlijkheid van een SHM verderzet, dan loopt deze overgangsregeling ten laatste zes maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 af. Gaat het om een nieuwe woonmaatschappij, dan moet uiterlijk na de eerste vervanging of vernieuwing van alle mandaten van de leden van het bestuursorgaan aan het maximum aantal bestuurders zijn voldaan.