Woonmaatschappijen

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per werkingsgebied: de woonmaatschappij.

 

De woonmaatschappijen worden zo het centrale aanspreekpunt voor uw professionele stakeholders en uw (kandidaat-)huurders en (kandidaat-)kopers. Dankzij de gebundelde expertise van SHM’s en SVK’s kunnen de woonmaatschappijen niet alleen zorgen voor een sterkere toename van het sociale woonaanbod, maar ook voor een nog betere dienstverlening aan (kandidaat-)huurders en (kandidaat-)kopers.

 

Hierna leest u de krijtlijnen van hoe zo’n woonmaatschappij tot stand kan komen en welke vorm deze zal aannemen. De in dit deel besproken inhoud zijn enkel zaken die specifiek nieuw zijn voor de woonmaatschappij of anders zijn ten opzichte van de bestaande sociale woonactoren.

 

U leest hierna over: