Voorbereiding van de vergadering van het bestuursorgaan van elke bij de fusie betrokken maatschappij

Op de bestuursvergadering van elke betrokken maatschappij moet u het fusievoorstel, het bijzonder schriftelijk verslag van het bestuursorgaan en het controleverslag van de commissaris voorleggen.

 

Belangrijk: het fusievoorstel, het bijzonder schriftelijk verslag en het controleverslag zijn verplicht. Als ze ontbreken, kan dit leiden tot de nietigheid van de fusie.

 

De aandeelhouders van alle betrokken maatschappijen kunnen wel afzien van het bijzonder schriftelijk verslag en het controleverslag. Maar dit kan alleen met een unanieme beslissing. Als ze dit unaniem beslissen, is wel nog altijd een bijzonder verslag over de inbreng in natura (bv. de inbreng van onroerende goederen) nodig in de overnemende maatschappij. Meer informatie over de inbreng in natura kunt u vragen via woonmaatschappij.wonen@vlaanderen.be.

 

In dit hoofdstuk leest u over: