Tijdelijke overdrachten tot 2028

Dit scenario vindt slechts toepassing in de mate dat er nog geen definitieve overdracht is gebeurd van het patrimonium zoals uiteengezet onder ‘Patrimonium – definitieve overdracht vermogensrechten.

 

Het gaat om (rechten op) onroerende goederen die nog niet zijn overgedragen aan de woonmaatschappij, maar waarvan het beheer zo snel mogelijk bij de woonmaatschappij dient terecht te komen, in afwachting van de definitieve overdracht van de in het werkingsgebied ervan gelegen (rechten op) onroerende goederen die geschikt zijn voor de sociale huisvesting. Voor woonmaatschappijen die de rechtsopvolger zijn van een bestaande SHM is dit uiterlijk op 1 januari 2028 . Voor nieuw opgerichte woonmaatschappijen is dit uiterlijk binnen vijf jaar na hun erkenning.

 

Merk hierbij echter op dat “zo snel mogelijk minstens het beheer verwerven” een verplichting is voor de woonmaatschappij om redelijkerwijs (in functie van de toepasselijke regelgeving, financiële mogelijkheden van de respectieve partijen en de beleidsintenties) zelf initiatief te nemen en een redelijk overnamevoorstel te lanceren. Dit betekent niet dat de woonmaatschappij (en dus zeker niet de SHM die zich zal omvormen tot woonmaatschappij) kan eisen dat er in beheer wordt gegeven, maar enkel dat alle rechten uiterlijk op 1 januari 2028 (in geval van een SHM die zich omvormt tot woonmaatschappij), of uiterlijk binnen de vijf jaar na haar erkenning (in geval van een nieuw opgerichte woonmaatschappij), worden overgedragen.

“Zo snel mogelijk minstens het beheer verwerven” houdt in dat indien een SHM aanbiedt om in beheer te geven, de woonmaatschappij daarop moet inspelen, maar dat de woonmaatschappij dat ook kan doen door voor te stellen om alle rechten op die de woningen meteen over te nemen. Zolang de SHM het niet aanbiedt, moet de woonmaatschappij het beheer niet overnemen, maar er wordt van een woonmaatschappij wel een proactieve ingesteldheid verwacht om bv. binnen haar mogelijkheden aan te bieden om ofwel het beheer ofwel alle rechten over te nemen

 

De mogelijke pistes om deze tijdelijke beheersoverdracht te regelen zijn