Het controleverslag van de commissaris

De commissaris van elke betrokken vzw of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, stelt een verslag op over het verrichtingsvoorstel en de staat van activa en passiva die erbij wordt gevoegd.

 

Als geen enkele van de bij de splitsing betrokken vzw’s een commissaris heeft, kan in onderling overleg tussen hen een bedrijfsrevisor of externe accountant worden aangewezen.

 

De commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant controleert de staat van activa en passiva, brengt daarover verslag uit en vermeldt of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de betrokken vzw. De commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant kan daarvoor ter plaatse alle documenten inkijken die nodig zijn om zijn taak te vervullen. Hij heeft recht op alle ophelderingen en informatie van elke betrokken maatschappij en mag alle controles uitvoeren die hij nodig acht.

 

Dit verslag moet niet openbaar gemaakt worden; het is alleen bestemd voor de leden van de betrokken vzw’s.