Toepassingsgebied

Aangezien de meest voorkomende rechtsvorm van een SVK een vzw is, wordt in dit hoofdstuk van het draaiboek enkel ingegaan op de splitsing waarbij de betrokken entiteiten de rechtsvorm hebben van een vzw. Over de SVK’s die de vorm van een welzijnsvereniging of een OCMW hebben aangenomen, leest u verder in dit draaiboek meer.

 

Het WVV bepaalt hoe de splitsingsprocedure van de SVK-vzw’s verloopt. Het is belangrijk dat u iedere stap nauwkeurig naleeft om effectief te kunnen genieten van de juridische voordelen verbonden aan de splitsing. U kunt sommige stappen wel uitvoeren in de volgorde die u zelf wil. Neem de stappen op in uw (retro)planning van de splitsing. Onder het luik van de ondersteunende maatregelen vindt u een indicatief stappenplan .