Tussentijdse staat van activa en passiva opstellen

U stelt een tussentijdse staat van activa en passiva op van de te splitsen vzw en van de verkrijgende vzw’s. Deze tussentijdse financiële cijfers mogen niet ouder zijn dan drie maanden voor de datum waarop de algemene vergaderingen over de splitsing zullen besluiten.

 

De tussentijdse staat van activa en passiva wordt aan het verrichtingsvoorstel gevoegd.