Toepassingsgebied

Het WVV bepaalt hoe de procedure voor de overdracht van algemeenheid verloopt. De procedure is van toepassing zowel op de overdracht van algemeenheid om niet (d.w.z. zonder dat een vergoeding wordt betaald aan het overdragende SVK-vzw) als op de overdracht van algemeenheid onder bezwarende titel (d.w.z. met betaling van een vergoeding aan het overdragende SVK-vzw, bijvoorbeeld een betaling van de prijs in geld). Aan de overdracht om niet werden decretaal enkele bijkomende voorwaarden aan verbonden. U leest meer over deze bijkomende voorwaarden bij het “voorstel van overdracht” , de “staat van activa en passiva” en “bij overdracht om niet: nettoactief op een onbeschikbare reserverekening bij overnemende maatschappij”.

 

Het is belangrijk dat u iedere stap van de procedure nauwkeurig naleeft om effectief te kunnen genieten van de juridische voordelen verbonden aan de overdracht van algemeenheid. U kunt sommige stappen wel uitvoeren in de volgorde die u zelf wil. Neem de stappen op in uw (retro)planning van de overdracht. Onder het luik van de ondersteunende maatregelen vindt u een indicatief stappenplan.

 

U leest hier over: