Individuele overdrachten

U kunt als SVK-welzijnsvereniging bestaande huurovereenkomsten, rechten op onroerende goederen, of andere bestaande overeenkomsten, via individuele overdrachten overdragen. U draagt dan elke bestaande huurovereenkomst, recht op een onroerend goed, of andere bestaande overeenkomst, over via een individuele overeenkomst. U leest hieronder meer over de verschillende mogelijkheden.

 

Informatie over de overdracht van huurovereenkomsten, zowel wat betreft de overdracht van hoofdhuurovereenkomsten als de overdracht van onderhuurovereenkomsten, leest u bij “Overdrachten huurovereenkomsten”.

 

Informatie over de overdracht van zakelijke rechten die een SVK heeft, met name eigendomsrecht, erfpacht, of opstal, leest u bij ‘Patrimonium - definitieve overdracht vermogensrechten’.

 

Informatie over de overdracht van (andere) lopende overeenkomsten met derden die een SVK heeft, leest u bij ‘Andere individuele overeenkomsten’.

 

Ter voorbereiding van de vorming van woonmaatschappijen en om deze in lijn te brengen met hun respectievelijke werkingsgebieden zijn individuele overdrachten mogelijk van een SVK-welzijnsvereniging aan een bestaande of nieuw opgerichte woonmaatschappij of aan een SHM. Merk hierbij echter wel op:

  • de overdracht van inhuur- en sociale huurcontracten aan een SHM enkel mogelijk is indien de overdracht gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij. De overdracht van inhuur- en sociale huurcontracten aan een woonmaatschappij is uitereaard wel steeds mogelijk. Hier leest u meer over bij “Overdrachten huurovereenkomsten”;

     

  • individuele overdrachten van rechten op onroerende goederen van een SVK aan een SHM zijn in theorie mogelijk, voor zover met de overdracht geen verbintenissen worden overgedragen die de SHM niet kan opnemen op basis van zijn statutaire en wettelijke mogelijkheden (zoals verhuren volgens SVK-stelsel). Dergelijke overdrachten zijn uiteraard wel mogelijk aan de woonmaatschappij.