Lopende financiering

Bij een overdracht van de eerder vermelde rechten moet de overdrager de nog openstaande leningen mee overdragen aan de overnemer. U kunt openstaande leningen hebben bij de VMSW, het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant of Vlabinvest apb. Deze openstaande leningen hebben betrekking op dat onroerend goed of die rechten.

 

Met deze regeling willen we voor de overdrager en overnemer de zaken vereenvoudigen. Anders zou de overnemer voor die verwerving financiering bij de VMSW, het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant of Vlabinvest apb moeten krijgen. Voor de overdrager bespaart dit de administratieve last om de lening terug te betalen en de eventueel bijhorende wederbeleggingsvergoeding.