Individuele overdrachten

 

Niet alle onroerende goederen uit het patrimonium van de SHM’s en overeenkomsten kunnen bij de juiste woonmaatschappij worden ondergebracht door bv. een fusie, splitsing of partiële splitsing van de rechtspersonen. Individuele overdrachten van onroerende goederen of van al bestaande overeenkomsten van een SHM zullen soms nodig zijn. Deze individuele overdrachten zijn dan ook enkel relevant in de mate dat de fusie , splitsing , partiële splitsing , overdracht van bedrijfstak of overdracht van algemeenheid geen antwoord bieden.

 

U kunt een onroerend goed (daarin begrepen: een onroerend recht) uit het patrimonium van de SHM in dat geval via individuele overdrachten overdragen. U draagt elk onroerend goed of recht over via een individuele overeenkomst. U leest hieronder de verschillende mogelijkheden.

 

Informatie over de overdracht van zakelijke rechten die een SHM heeft, met name eigendomsrecht, erfpacht, of opstal, leest u bij ‘Patrimonium - definitieve overdracht vermogensrechten ’.

 

Als de overdracht van de zakelijke rechten op een onroerend goed niet onmiddellijk zou gebeuren, kan een tijdelijk persoonlijk gebruiksrecht door de SHM aan een andere SHM of een woonmaatschappij gewenst of vereist zijn. Hierover leest u meer informatie bij ‘Tijdeljke overdrachten tot 2028’. In dat onderdeel leest u de diverse mogelijkheden op basis waarvan de SHM tijdelijk persoonlijke rechten op het onroerend goed kan overdragen aan een andere SHM of een woonmaatschappij.

 

Informatie over de overdracht van (andere) lopende overeenkomsten met derden die een SHM heeft, leest u bij ‘Andere individuele overeenkomsten’.

 

Een individuele overdracht is mogelijk tussen SHM’s onderling om de vorming van de verschillende woonmaatschappijen voor te bereiden en om deze in lijn te brengen met hun respectievelijke werkingsgebieden. Daarnaast kan individuele overdracht ook plaatsvinden ten gunste van een bestaande of nieuw opgerichte woonmaatschappij.

 

In het draaiboek spreken we daarom van ‘maatschappij’ en waar relevant maken we het onderscheid tussen SHM’s en woonmaatschappijen.