De fusie

De fusie is een rechtsfiguur waarbij twee of meer vennootschappen beslissen om hun activiteiten te bundelen in één vennootschap. Door de fusie wordt het volledige vermogen van alle betrokken vennootschappen samengebracht in één bestaande of nog op te richten vennootschap, waarin alle aandeelhouders van de verschillende betrokken vennootschappen worden verenigd. De vennootschappen die hun activiteiten hebben overgedragen worden tegelijk automatisch ontbonden.

 

In het kader van de vorming van de woonmaatschappijen is een fusie mogelijk tussen SHM’s onderling (al dan niet met oprichting van een nieuwe vennootschap die woonmaatschappij is) en tussen SHM’s en een reeds erkende woonmaatschappij. Waar geen nieuwe vennootschap als woonmaatschappij wordt opgericht, zal de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap die zich uitspreekt over de fusie beslissen tot de omzetting in een woonmaatschappij. In het draaiboek zal daarom verder van ‘maatschappij’ worden gesproken, en waar relevant het onderscheid worden gemaakt tussen SHM’s en woonmaatschappijen.

 

Een fusie verloopt volgens de procedurestappen en de timing beschreven in Boek 12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen .

 

Hierna vindt u een opsomming van de diverse stappen.

 

Opmerking: De precieze procedurestappen en timing voor fusies met een woonmaatschappij of die aanleiding geven tot de oprichting van een woonmaatschappij of de omzetting en erkenning van de overnemende maatschappij als woonmaatschappij, hangen ook af van een uitvoeringsbesluit. Het draaiboek zal op dit punt worden aangevuld wanneer het uitvoeringsbesluit beschikbaar is.