De splitsing

De splitsing is een rechtsfiguur waarbij een vennootschap (maatschappij) beslist om haar activiteiten op te splitsen en over te dragen aan twee of meer andere vennootschappen (de verkrijgende maatschappijen). Door de splitsing wordt het volledige vermogen van de maatschappij overgebracht in twee of meer al bestaande of nog op te richten maatschappijen. De maatschappij die haar activiteiten heeft overgedragen wordt tegelijk automatisch ontbonden.

 

Een splitsing is mogelijk tussen SHM’s onderling om de vorming van de verschillende woonmaatschappijen voor te bereiden en om deze in lijn te brengen met hun respectievelijke werkingsgebieden. Daarnaast kan de splitsing ook onmiddellijk plaatsvinden ten gunste van één of meerdere reeds erkende of nieuw op te richten woonmaatschappijen. Voorts kan de buitengewone algemene vergadering van één of alle verkrijgende maatschappijen naar aanleiding van de splitsing meteen ook beslissen tot de omzetting in een woonmaatschappij. Tot slot is ook een combinatie van enkele of al deze mogelijkheden denkbaar.

 

Voorbeeld: één van de verkrijgende SHM’s zal pas in een latere fase als woonmaatschappij worden erkend (of in een woonmaatschappij opgaan), terwijl een andere verkrijgende maatschappij al als woonmaatschappij is erkend en een derde verkrijgende maatschappij naar aanleiding van de splitsing tot omzetting in een woonmaatschappij beslist.

 

In het draaiboek spreken we daarom van ‘maatschappij’ en waar relevant maken we het onderscheid tussen SHM’s en woonmaatschappijen.

 

Een splitsing verloopt volgens de procedurestappen en de timing beschreven in Boek 12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Houd bij het opmaken van een retroplanning rekening met de doorlooptijd van het beslissingsproces op niveau van de diverse publieke aandeelhouders, van de erkenningsaanvraag als woonmaatschappij en van de tussenkomst van de toezichthouder. U leest hier beknopt de procedure en termijnen.

 

Hieronder vindt u een opsomming van de diverse stappen. Door op een bepaalde stap te klikken, kan u een gedetailleerde toelichting ervan vinden.