Patrimonium- definitieve overdracht vermogensrechten

De rechten die u als SHM heeft op onroerend goed en die niet worden gevat door een vennootschapsrechtelijke overdracht, kunt u enkel individueel overdragen aan een andere SHM of een woonmaatschappij.

 

Als u als SHM een eigendomsrecht heeft op het onroerend goed, kan die overdracht gebeuren door een verkoop, ruil of schenking. De verkoop, ruil of schenking zorgt voor een eigendomsoverdracht van het onroerend goed waardoor uw SHM niet langer eigenaar zal zijn van het onroerend goed. Dit kan tegen een tegenprestatie (verkoop of ruil) of om niet, dan is er geen tegenprestatie verschuldigd (schenking).

 

Als u als SHM daarentegen een beperkter recht heeft op het onroerend goed (zoals een erfpacht- of een opstalrecht) moet u dit beperkt zakelijk recht verkopen, ruilen of schenken.

 

U leest hierna over: