Toepassingsgebied

Het WVV bepaalt hoe de splitsingsprocedure verloopt. Het is belangrijk dat u iedere stap nauwkeurig naleeft om effectief te kunnen genieten van de juridische voordelen verbonden aan de splitsing. U kunt sommige stappen wel uitvoeren in de volgorde die u zelf wil. Neem de stappen op in uw (retro)planning van de splitsing. Onder het luik van de ondersteunende maatregelen vindt u een indicatief stappenplan terug.

 

U leest in dit hoofdstuk over: