Voorbereiding van de vergaderingen van elk bestuursorgaan

Op het bestuursorgaan van elke betrokken vzw moet u het verrichtingsvoorstel en het controleverslag van de commissaris, resp. een bedrijfsrevisor of externe accountant voorleggen.

 

Belangrijk: het verrichtingsvoorstel en het controleverslag zijn verplicht. Als ze ontbreken, kan dit leiden tot de nietigheid van de splitsing .

 

In dit hoofdstuk leest u over: