SHM's die omgevormd zijn tot woonmaatschappijen

Er gelden bijkomende overgangsbepalingen voor bestaande SHM’s die als woonmaatschappij erkend worden. Deze zijn opgenomen in de artikelen 202 tot 214 van het decreet.

 

Deze overgangsbepalingen regelen ook de gevolgen van de hervorming voor de bestaande SVK’s en SHM’s die geen woonmaatschappij worden.

 

U leest hier over: